< Danish Reports: Safety - From A to Z

English Dansk Español Ελληνικά Malti

Rapporter og anbefalinger


Rapport om forskelle i elektriske installationer på tværs af deltagerlandene

Download rapporten på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Back to Top

Rapport om sikkerhedskurser og tests for elektrikere i Safety4El partnerlandene

Download rapporten på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Back to Top

Guide til stilladsering (scaffolding)

En guide, der viser hvordan de udviklede materialer kan anvendes til CLIL (Content and Language Integrated Learning) baseret undervisning. Guidens råd kan også bruges i klasser med elever fra andre lande.

Download guiden på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Back to Top

Kursusguide

Guidelines med eksempler på hvordan Safety4El materialerne kan anvendes i klasser/kurser, i blended learning og tilbydes selvstuderende

Download kursusguiden på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Download et eksempel på undervisning i arbejdsmiljø i en grundforløbsklasse: docs/DK_Lektionsplan_GF_SWJ.docx

Anbefalinger for forbedret sikkerhed for elektrikere i Europa

Rapport med anbefalinger om kursus og/eller tests som skal pege på forbedret sikkerhed for elektrikere i Europa

Download anbefalingerne på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Back to Top

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


: