< Danish Cases: Safety - From A to Z

English Dansk Español Ελληνικά Malti

 

Sikkerhedscases

Nogle materialer er blevet tilpasset af Kent Andersen til brug i CLIL-baserede kurser (Content and Language Integrated Learning)

Hver case gør brug af forskellige typer multimedia og leveres komplet med en lektionsplan, uddelingsark til elever samt lærernotater. Alle cases er oversat/tilpasset til fem sprog

Personlige værnemidler og sikkerhedsskiltning

Casen demonstrerer korrekt/sikker påklædning for en elektriker, brug af personlige værnemidler, og sikkerhedsskiltning på en arbejdsplads.

Download arbejdsark et på

Download arbejdsark to på

Download PowerPoint præsentationen på

Download casebeskrivelsen på

Back to Top

Særlige farer på en arbejdsplads

Denne case viser de farer, en ansat kan møde på sin arbejdsplads. Der vises såvel dårlig praksis som gode holdninger og praksis. Det er casens mål, at deltagerne skal definere, hvad der er gode fremgangsmåder, og hvad der skal undgås for at arbejde sikkert og undgå farer, som kan påvirke helbred og førlighed.

Link til videoen: https://www.youtube.com/watch?v=TGaClfbWfU4 

Download casen på:

Back to Top

Manuel håndtering af emner

Casen er baseret på, at deltagerne ser en video, hvor de skal se, hvad manuel håndtering indebærer og påpege de uhensigtsmæssige ting, de opdager i situationerne. Hvis nødvendigt kan filmen ses flere gange, så deltagerne får tid til at notere deres observationer.

Link til videoen:

Download casen på:

Back to Top

Sikker procedure til spændingsløst arbejde – en Virtual Reality case

Denne VR (Virtual Reality) case gør det muligt for elever på sikker måde at kunne interagere med arbejdsmiljøet.

VR videoen kan ses:

 • På en computer ved at bruge musen til at bevæge sig rundt
 • På tablets og smartphones. Disse giver bedre resultater ved hjælp af de indbyggede bevægelsessensorer. De nødvendige VR appletter kan downloades fra Google Play eller Apples APP Store. VR briller findes i mange kvaliteter og man kan også selv lave disse (søg efter ”vr briller”)

Link til VR videoen: https://youtu.be/w5Uum3PPOps

Download casen på:

Back to Top

Sikkerhedsskilte og personlige værnemidler

Denne VR (Virtual Reality) case gør det muligt for elever i sikkerhed at kunne interagere med arbejdsmiljøet.

VR videoen kan ses:

 • På en computer ved at bruge musen til at bevæge sig rundt
 • På tablets og smartphones. Disse giver bedre resultater ved hjælp af de indbyggede bevægelsessensorer. De nødvendige VR appletter kan downloades fra Google Play eller Apples APP Store. VR briller findes i mange kvaliteter og man kan også selv lave disse (søg efter ”vr briller”)

Link til VR videoen: https://youtu.be/tKr3YvrgO3M

Download casen på:

Back to Top

Helbred og hygiejne: Vibrationer og rystelser

Se en Napo video, som viser forskellige problemer forårsaget af arbejde med vibrerende eller rystende værktøj.

Link til Napo videoen: https://youtu.be/-0VSj1u7-J0

Download casen på:

Back to Top

Helbred og hygiejne: Kemiske produkter

Se en Napo video, som viser problemer forårsaget af arbejdsskader i forbindelse med kemiske produkter.

Link til Napo videoen: https://youtu.be/5PrAybF5mJg

Download casen på:

Back to Top

Helbred og hygiejne: Støj

Se en Napo video, som præsenterer arbejdssituationer, hvor problemer i forbindelse med støj demonstreres.

Link Napo videoen: https://youtu.be/BxCku4GRUko

Download casen på:

Back to Top

Helbred og hygiejne: Beskyttelse af huden

Casen præsenterer forskellige arbejdssituationer, som viser problemer med beskyttelse af huden.

Link til Napo videoen: https://youtu.be/DlFmNADqfNQ

Download casen på:

Back to Top

Miljømæssige risici

Casen anvender en video med arbejdsrelaterede handlinger, der medfører miljømæssige problemer.

Casen baseres på, at deltagerne ser en video, hvor de skal iagttage alle de miljømæssige problemer, som de finder i videoen. Det kan være nødvendigt at se videoen et par gange, så deltagerne får tid til at notere deres iagttagelser.

Link til videoen: https://youtu.be/D0FFz2Wh4f0

Download cases på:

Back to Top

Helbreds- og arbejdsrisici (i svejseværkstedet)

Deltagerne vil opnå viden om helbreds- og arbejdsrisici på en arbejdsplads.

Deltagerne skal se en video (Health and Hazards – welding), og finde fareelementer og analysere disse. Video link: https://youtu.be/5g-9u2yzMAE

Download casen på:

Back to Top

Helbreds- og arbejdsrisici (på en byggeplads)

Deltagerne vil opnå viden om helbreds- og arbejdsrisici på arbejdspladsen, med fokus på elektrikerarbejde.

Deltagerne skal se en video (Health and Hazards), og finde fareelementer og analysere disse. Video link: https://youtu.be/JOqNoiY-Crc

Download casen på:

Back to Top

Arbejdsudstyr

Deltagerne bliver opmærksomme på provisoriske procedurer på arbejdspladsen, med fokus på arbejde relateret til elektrisk arbejde og hvordan man undgår dem.

Deltagerne skal se en video (Work Equipment), og finder fareelementer og analysere disse. Video link: https://youtu.be/huQyiFbW3c8

Download casen på:

Back to Top

Brand og nødsituationer

Casen anvender en 3D Virtual Reality video hvor brugeren kan bevæge sig rund i en bygning (på en pc ved hjælp af musen) og udføre valg ved at klikke på en rød markering. Målet er at komme sikkert ud af den brændende bygning og nå frem til samlingspladsen.

VR videoen er en stor fil (150MB), så hav en smule tålmodighed medens den hentes.

For at afspille VR videoen er det nødvendigt at have den nyeste version af  Adobe Flash player installeret.

Download casen på:

Download VR videoen på:

Back to Top

Arbejde i højden

Casen er baseret på, at deltagerne ser en video, hvor de skal iagttage de arbejdsmiljøproblemer der vises i videoen. Det kan være nødvendigt at vise videoen to gange for at give deltagerne tid til at notere deres observationer. Efter arbejdet med videoen skal deltagerne udføre en risikovurdering af et arbejde med opsætning af et solvarmeanlæg.

Download casen på:

Videoen kan ses på:

Back to Top

Kortslutninger og konsekvenser

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Risikovurdering og målinger

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 1,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Udskiftning af et HPFI/RCD relæ

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Værktøj

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 1,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Isolering/afdækning

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Arbejde under spænding

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Spændingsløst arbejde

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 3 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Risici og sikkerhed

Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 7 minutter), enten fælles eller individuelt.

Link til den danske video

Download casen med spørgsmål på:

Back to Top

Risikovurdering 1

Denne undervisningssituation er baseret på, at eleverne ser en film, hvor de skal udpege, alle de arbejdsmiljørelaterede problemstillinger som de observerer, imens de ser filmen.

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger i ”Risikovurdering 1” der skal bearbejdes/gennemgås i klasserummet er:

 • Roderi på arbejdspladsen
 • Værnemidler til øjne og ører
 • Roderi på filebænken/arbejdsstedet
 • Brandbare væsker (tændvæske, rensemidler m.m.) på arbejdspladsen
 • Brandbare materialer (pap, papir m.m.) på arbejdspladsen
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (handsker)
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (beskyttelsesbriller)
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (høreværn)
 • Teknisk hjælpemiddel (vinkelsliber) uden skærm og håndtag

Link til videoen

Link til video med røde markeringer, der viser risici

Download casen på

Back to Top

Risikovurdering 2

Denne undervisningssituation er baseret på, at eleverne ser en film, hvor de skal udpege, alle de arbejdsmiljørelaterede problemstillinger som de observerer, imens de ser filmen.

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger i ”Risikovurdering 2” der skal bearbejdes/gennemgås i klasserummet er:

 • Ledning i klemme i lukket dør – forudse problemer
 • Defekt teknisk hjælpemiddel – (skævt ben på alustige)
 • Teknisk hjælpemiddel – (boremaskine uden støvsuger)
 • Bore hul tæt på elkabler – forudse problemer
 • Personlige værnemidler – handsker, briller, øreværn, støvmaske
 • Personlige værnemidler – fodtøj – sikkerhedssko – ikke løstsiddende fodtøj på stiger
 • Stige placeret bagved dør – forudse problemer
 • Ledning repareret med tape – uhensigtsmæssig løsning

Link til videoen

Link til video med røde markeringer, der viser risici

Download casen på

Back to Top

Arbejde på eltavler – risiko og sikkerhed

Denne undervisningssituation er baseret på en film fra Sikkerhedsstyrelsen, som behandler en række sikkerhedsemner:

 • Spændingsløst arbejde
 • Arbejde under spænding
 • Personlige værnemidler
 • Adskillelse
 • Værktøj
 • Udskiftning af RCD
 • Risikovurdering og målinger
 • Kortslutninger og konsekvenser

Uddelingsarket indeholder følgende opgaver:

 • Hvad er kravet til værktøj, der skal anvendes til arbejde under spænding?
 • Nævn nogle personlige værnemidler og hvornår de skal anvendes.
 • Forklar hvordan en risikovurdering skal udføres inden arbejde på en eltavle under spænding?
 • Følger du altid de sikkerhedsforholdsregler der vises i filmen? Eventuelt hvorfor ikke??

Link til den danske video

Download casen på


Back to Top

.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


: