< About Greek: Safety - From A to Z

English Dansk Español Ελληνικά Malti

Some materials have been adapted by Kent Andersen for use in CLIL based courses (Content and Language Integrated Learning)

Φυλλάδια για το έργο και περίληψη:

Κατεβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο στα:

Αριθμός αναγνώρισης του εργου: KA202-2016-016

χρονική περίοδος του έργου: 1η Σεπτεμβρίου 2016 με 31 Αυγούστου 2019

Οι αριθμοί που σχετίζονται με τα ατυχήματα στην εργασία στην ΕΕ διαφέρουν πολύ, π.χ. σύμφωνα με τα τυποποιημένα ποσοστά (ανά 100.000 εργαζόμενους) με θανάσιμους τραυματισμούς στον χώρο εργασίας, εκτός από τα τροχαία ατυχήματα και τα ατυχήματα κατά τη μεταφορά στην εργασία για το 2012 (Eurostat, ESAW, 2012), η Δανία βρίσκεται περίπου στον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να έχει διπλάσιο αριθμό από τη Μεγάλη Βρετανία. Παρόμοια είναι η κατάταξη και για χώρες όπως η Ισπανία, Κύπρος, και Μάλτα.

Μία από τις διαφορές είναι ότι στις χώρες εταίρους του έργου μόνο η Μεγάλη Βρετανία θέτει ως υποχρεωτικό για την κατοχή άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος ειδικό τεστ πάνω στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας που πρέπει να λαμβάνεται από ηλεκτρολόγους σε τακτική βάση. π.χ. οι εργαζόμενοι στη Μεγάλη Βρετανία που έρχονται σε επαφή με την ηλεκτρική ενέργεια (στην κατασκευαστική βιομηχανία) πρέπει να περάσουν ένα διαγνωστικό τεστ με θέμα την ασφάλεια.

Στη Δανία, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Περιβάλλον στην Εργασία απέστειλε ερωτηματολόγιο σε 50.000 εργαζόμενους και έλαβε 27.000 απαντήσεις (Μάρτιος 2014) που έδειξαν ότι οι ηλεκτρολόγοι σε σύγκριση με άλλες επαγγελματικές ομάδες, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων από τον μέσο όρο ενώ κατά ένα μεγάλο ποσοστό εργάζονται κάτω από συνθήκες φυσικής καταπόνησης: π.χ. αυτοί που εργάζονται στα γόνατα ή οκλαδόν καταλαμβάνουν το 61.19% σε σύγκριση με το μέσο όρο για όλες τις εργασιακές ομάδες που ανέρχεται στο 17,2%, η άρση ή η μεταφορά βάρους καταλαμβάνει περισσότερο από το ένα τέταρτο του χρόνου εργασίας φτάνοντας το 56.57% σε σύγκριση με το μέσο όρο για όλες τις εργασιακές ομάδες ο οποίος ανέρχεται στο 30.68%. Επίσης, η εργασία που απαιτεί τα χέρια να είναι σηκωμένα, ανέρχεται στο 51,43% σε σύγκριση σε ένα μέσο όρο για όλες τις ομάδες που ανέρχεται στο 18,33%.

Οι διάφοροι κανονισμοί που διέπουν την κατάρτιση και τα διαγνωστικά τεστ που αφορούν το επάγγελμα των ηλεκτρολόγων θέτουν εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό και το εν λόγω έργο επιδιώκει την άρση αυτών των εμποδίων, με την ανάπτυξη διαδικτυακού υλικού ‘eLearning’ (για μαθήματα στο διαδίκτυο ‘online’ και πρόσωπο με πρόσωπο) για την υποστήριξη και κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας σε σχέση με την εργασία και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, επισκευές. κ.λπ.

Το περιεχόμενο των ενοτήτων κατάρτισης θα προετοιμαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της μεθόδου CLIL (Content Language Integrated Learning), το CLIL scaffolding το οποίο εφαρμόζει στην ουσία διάφορες τεχνικές εκμάθησης περιεχομένου μέσω μιας ξένης γλώσσας, θα βασίζεται κυρίως στα διαδικτυακά μαθήματα των οποίων οι λέξεις θα συνδέονται με λεξικά σε 118 γλώσσες, αυτό θα βοηθήσει την προετοιμασία των τεχνιτών και των μαθητευόμενων για την κινητικότητα.

Το έργο έχει δύο κύριες ομάδες στόχου: ηλεκτρολόγους και μαθητευόμενους ηλεκτρολόγους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων του έργου θα μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους και τους μαθητευόμενους στον κλάδο των κατασκευών.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Syddansk Erhvervsskole, Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop, Bridgwater and Taunton College, Malta College of Arts Science and Technology, και το Intercollege) από τη Δανία, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Μάλτα και την Ισπανία (από τη χώρα των Βάσκων της Ισπανίας) και ένα Ευρωπαϊκό NGO (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) με άμεση πρόσβαση σε πανευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν με τη χαρτογράφηση των διαφορών στους κανονισμούς που διέπουν την κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας ή / και ελέγχου των ηλεκτρολόγων, καθώς και τις διαφορές μεταξύ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις εν λόγω χώρες. Οι ομάδες των κολεγίων θα αναπτύξουν μια διαδικτυακή πηγή εκπαιδευτικού υλικού, web-based OER (Open Educational Resource), που θα περιέχει πλούσια πολυμέσα, διαδραστικό υλικό και περιπτώσεις κατάρτισης για την αξιολόγηση του κινδύνου καθώς επίσης και ένα μεγάλο όγκο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρολόγων και άλλων εργαζόμενων στον κλάδο των κατασκευών. Όλο το υλικό κατάρτισης θα είναι διαθέσιμο στα δανέζικα, αγγλικά, ελληνικά, μαλτέζικα, και ισπανικά.

Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, η σύμπραξη θα ετοιμάσει προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την χρήση των εργαλείων από ενδιαφερόμενους σε ατομικό επίπεδο (δια βίου μάθηση εξ αποστάσεως) αλλά και από εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το αναπτυγμένο υλικό θα δοκιμαστεί για να επαληθευτεί η αποτελεσματικότητά του σε σύγκριση με το υπάρχον σύστημα ECS-τεστ της Μεγάλης Βρετανίας. Με βάση τα πορίσματα του έργου θα συνταχθεί μια σύσταση για την ασφαλή κατάρτιση και έλεγχο των ηλεκτρολόγων.

Η σύμπραξη του έργου σε συνεργασία με τις οργανώσεις εργοδοτών και συνδικάτων θα ερευνήσει και θα εργαστεί ως προς την πιθανή μελλοντική πιστοποίηση των αποτελεσμάτων / ελέγχων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες εταίρους. Μια τέτοια πιστοποίηση στοχεύει στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων της κινητικότητας και ευελπιστεί να συμβάλει θετικά στην αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων.

Project Consortium

Coordinator

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE, Denmark
Contact: Kent Andersen,
E-mail: ka@faz.dk
Website: www.sde.dk

Partner

BRIDGWATER AND TAUNTON COLLEGE, UK
Contact: Jon Harding,
E-mail: HARDINGJO@bridgwater.ac.uk
Website: www.bridgwater.ac.uk

Partner

EFVET, Belgium
Contact: Valentina Chanina,
E-mail: efvet-office@efvet.org
Website: www.efvet.org

Partner

INTERCOLLEGE, Cyprus
Contact: Maria Theodorou,
E-mail: theodorou.m@unic.ac.cy
Website: www.intercollege.ac.cy

Partner

POLITEKNIKA TXORIERRI, Spain
Contact: Anabel Menica,
E-mail: amenica@txorierri.net
Website: www.txorierri.net

Partner

MCAST, Malta
Contact: Kenny Muscat,
E-mail: Kenny.Muscat@mcast.edu.mt
Website: www.mcast.edu.mt

 

.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


: