< Διαδικτυακά μαθήματα

English Dansk Español Ελληνικά Malti

Διαδικτυακά μαθήματα

 

Διαδικτυακά μαθήματα - From A to Z.

The eleven online courses were originally (2019) part of a Moodle platform, but several users disliked having to register and login to access the units. In 2024 all the content was moved to safety.faz.dk and the embedded multiple chouce tests have been renewed in learningapps.org

 

Επιστροφή στην κορυφή

Tοι ομάδες Safety4El προετοιμάζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο για τις μονάδες

The texts in the units are used with permission from the SJIB (Scottish Joint Industry Board for Electrical Contracting Industry)


: